fundacja BFKK

„Home 2030” - nowe metody szkolenia zawodowego „Inteligentnego wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych” [ 05.05.2015r. ]

Home2030 więcej

Przedsiębiorczość transgraniczna [ 21.03.2014r. ]

„Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej Podregionu białostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz Podregionu krośnieńsko-przemyskiego i Obwodu zakarpackiego na Ukrainie” więcej

Badania lokalne dla szkół zawodowych na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II” [ 01.03.2013r. ]

Badania lokalne dla 12 szkół zawodowych, wspierające tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych... więcej

Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego [ 22.02.2013r. ]

Realizujemy badanie pt.: „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. Podlaskiego”. więcej

Badanie pt.: „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu” [ 19.02.2013r. ]

Fundacja BFKK w konsorcjum z firmą PSDB Sp. z o.o. zrealizowała badanie pt.: „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu”. więcej

Badanie FGI w Lublinie [ 08.06.2011r. ]

Fundacja BFKK w ramach badania komplementarności przeprowadzi w Lublinie zogniskowany wywiad grupowy... więcej

Badanie komplementarności projektów RPO WL w województwie lubelskim [ 20.05.2011r. ]

Fundacja BFKK wygrała kolejny przetarg na zbadanie komplementarności w Polsce wschodniej.. więcej

„Analiza usług wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw w czterech województwach Polski północno-wschodniej [ 11.04.2011r. ]

Fundacja BFKK realizuje na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego badanie... więcej

Zakończenie projektu badawczego "Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego - sektor handlu" [ 15.11.2010r. ]

W dniu 15.11.2010 zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku zakończyliśmy badanie „Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego - sektor handlu". więcej

Seminarium w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku [ 08.11.2010r. ]

Dnia 8.11.2010 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się seminarium dotyczące badania zrealizowanego przez fundację BFKK pt. "Startery Podlaskiej Gospodarki". więcej

Seminarium [ 06.11.2010r. ]

Dnia 5.11.2010 fundacja BFKK zorganizowała seminarium prezentujące wyniki badań z raportu "Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych polski wschodniej". więcej

Zakończenie projektu badawczego „Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego - sektor budownictwa [ 02.11.2010r. ]

W dniu 02.11.2010 zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku zakończyliśmy badanie „Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego - sektor budownictwa". więcej

Zakończenie projektu badawczego „Startery Podlaskiej Gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa [ 30.09.2010r. ]

W dniu 30.09.2010 zakończyliśmy projekt badawczy „Startery Podlaskiej Gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego". więcej

Spotkanie "Ogólnopolskiej sieci współpracy ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL" [ 09.09.2010r. ]

W dniach 2 – 3 września 2010 r. w hotelu „Royal Park” w Mielnie odbyło się drugie spotkanie „Ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL” więcej

"Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL" [ 01.09.2010r. ]

Fundacja BFKK została zaproszona do udziału w "Ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL" więcej

Raport końcowy - sektor budownictwa [ 31.08.2010r. ]

Dnia 31.08.2010 fundacja BFKK złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ostateczną wersję raportu z badania "Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego - Sektor Budownictwa" więcej

Raporty końcowe - "Startery Podlaskiej Gospodarki" [ 18.08.2010r. ]

Dnia 18.08.2010 fundacja BFKK złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ostateczne wersje raportów z badania realizowanego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych więcej

Badania Fokusowe [ 25.07.2010r. ]

W dniach 20 - 21.07.2010 w siedzibie fundacji BFKK przeprowadzone zostały zogniskowane wywiady pogłębione (FGI) więcej

Seminarium badawcze [ 19.07.2010r. ]

19.07.2010 odbyło się seminarium poświęcone problematyce pięciu sektorów województwa podlaskiego więcej

Badania jakościowe pięciu sektorów województwa podlaskiego [ 14.07.2010r. ]

Zakończyliśmy badania jakościowe pięciu sektorów województwa podlaskiego w ramach badań realizowanych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. więcej

"Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego" [ 27.05.2010r. ]

Fundacja BFKK wygrała kolejny przetarg organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku więcej

Ewaluacja Polski wschodniej [ 19.05.2010r. ]

Fundacja BFKK złożyła ostateczną wersję raportu z badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego więcej

"Startery Podlaskiej Gospodarki" [ 13.05.2010r. ]

Fundacja BFKK wygrała przetarg na badanie starterów podlaskiej gospodarki zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku więcej