fundacja BFKK

Budżet zadaniowy [ 12.11.2015r. ]

Fundacja BFKK w okresie od 01.03.2012 do 31.08.2013 realizowała projekt "Budżet zadaniowy w JST - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracodawców samorządowych woj.podlaskiego" więcej

Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki rusza już od stycznia 2012 roku [ 29.12.2011r. ]

Fundacja BFKK wraz z Gminą Boćki wspólnie rozpoczęły realizację projektu „Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” więcej

Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku profesjonalnego urzędnika [ 14.03.2011r. ]

szkolenie pracowników administracji publicznej z zakresu wystąpień publicznych i kreowania wizerunku profesjonalnego urzędnika odbędzie się w dniach 18 - 20.03.2011r. więcej

Kodeks postępowania administracyjnego [ 14.02.2011r. ]

szkolenie dla pracowników administracji publicznej z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego odbędzie się w dniach 25 - 27.02.2011r. więcej

Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku profesjonalnego urzędnika [ 07.02.2011r. ]

szkolenie pracowników administracji publicznej z zakresu wystąpień publicznych i kreowania wizerunku profesjonalnego urzędnika odbędzie się w dniach 11 - 13.02.2011r. więcej

Kodeks postępowania administracyjnego [ 21.01.2011r. ]

szkolenie pracowników administracji publicznej z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego odbędzie się w dniach 28 - 30.01.2011r. więcej

Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku profesjonalnego urzędnika [ 22.11.2010r. ]

szkolenie pracowników administracji publicznej z zakresu wystąpień publicznych i kreowania wizerunku profesjonalnego urzędnika odbędzie się w dniach 26 - 28.11.2010r. więcej

Pozyskiwanie środków z funduszy UE na działania inwestycyjne (RPO) [ 08.11.2010r. ]

szkolenie pracowników administracji publicznej z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE na działania inwestycyjne (RPO) odbędzie się w dniach 19 - 21.11.2010r. więcej

TransparencyCamp Polska [ 21.10.2010r. ]

Transparency oznacza przejrzystość - to hasło konferencji TransparencyCamp Polska więcej

Marketing w zarządzaniu rozwojem loklanym [ 11.10.2010r. ]

Optymalne wykorzystanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu rozwojem lokalnym staje się coraz ważniejszym czynnikiem pozyskiwania zasobów oraz poprawy jakości kapitału społecznego w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) więcej

Zmiana terminów szkoleń w listopadzie [ 22.09.2010r. ]

W związku z przypadającymi na dzień 21 listopada 2010 roku wyborami samorządowymi zmianie ulega termin szkolenia w ramach projektu „Samorząd w Unii Europejskiej 2”. więcej

Finanse w Zarządzaniu Rozwojem Loalnym [ 16.09.2010r. ]

Realizacja podstawowych funkcji zarządzania rozwojem lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, organizowania oraz kontroli, nie może abstrahować od finansowych aspektów tych procesów więcej

Rośnie świadomość możliwości rozwojowych gmin [ 08.09.2010r. ]

Po latach administrowania w urzędach gminy rozpoczyna się w pełni uświadomiony proces zarządzania rozwojem lokalnym – takie m.in. płyną wnioski z badań potrzeb szkoleniowych zrealizowanych przez Fundację BFKK w 120 gminach Polski Wschodniej więcej

Zapraszamy JST Polski Wschodniej na szkolenia do Kazimierza Dolnego nad Wisłą [ 15.07.2010r. ]

Gminy uczestniczące w projekcie „Kompetentna Gmina…” w lipcu 2010 mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach z zakresu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI 2009 oraz BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTA URZĘDU Z ASPEKTEM ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI więcej

E- learning dla pracowników JST [ 06.07.2010r. ]

Gminy 5 województw Polski Wschodniej mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych. Pakiet szkoleń dostępnych na platformie zdalnej nauki wprowadza samorządowców do wdrażania nowoczesnych technologii ICT. więcej

Gminy szkolą się chętnie [ 28.06.2010r. ]

Beneficjenci projektu „Kompetentna Gmina…” aktywnie uczestniczą w szkoleniach, które zostały przygotowane do ich potrzeb. Każde szkolenie jest odpowiedzią na zdiagnozowane podczas badań w gminach Polski Wschodniej potrzeby edukacyjne. więcej

Kompetentne gminy Polski Wschodniej [ 07.06.2010r. ]

W województwie podlaskim zrealizowaliśmy 13 szkoleń w ramach projektu "Kompetentna gmina...". 184 pracowników samorządowych podniosło wiedzę i kompetencje w zakresie PR, obsługi klienta, instrukcji kancelaryjnej, KPA, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, obsługi BIP. więcej

Spotkanie Grupy Zarządzającej [ 02.06.2010r. ]

2 czerwca w Lublinie odbyło się spotkanie Partnerów projektu "Kompetentna gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym" więcej

Kompetencje pracowników JST [ 06.04.2010r. ]

Szkolenie "Jak nie przegrać wyborów samorządowych..." więcej