fundacja BFKK

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac [ 10.10.2017r. ]

więcej

Z przyjemnością informujemy,iż ruszył nowy projekt "STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie ind [ 09.10.2017r. ]

więcej

Z przyjemnością informujemy, iż rudzył nowy projekt "Powracający na rynek pracy – szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotny [ 09.10.2017r. ]

więcej

Z przyjemnością onformujemy,iż ruszył nowy projekt [ 09.10.2017r. ]

więcej

Zapraszamy uczniów do realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF”. [ 06.10.2017r. ]

więcej

Wizyta studyjna w ramach projektu Nawigacja 50+ [ 21.09.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grup Roboczych ds. Potrzeb Kompetencyjnych BOF [ 20.09.2017r. ]

więcej

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr poszukuje stażystów [ 13.09.2017r. ]

więcej

" KOMPETENCJE CYFROWE BIAŁOSTOCKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych" [ 11.09.2017r. ]

więcej

DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE [ 07.09.2017r. ]

więcej

SKUTECZNE SYSTEMY MOBILNOŚCI - Spotkanie z ekspertami z publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy [ 05.09.2017r. ]

więcej

Wyjątkowy projekt - DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE [ 05.07.2017r. ]

więcej

Grupa Robocza ds. potrzeb kompetencynych firm BOF [ 30.06.2017r. ]

więcej

"DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" [ 23.06.2017r. ]

więcej

Grupa Robocza ds. Kursów BOF [ 23.06.2017r. ]

więcej

Grupa Robocza ds. modernizacji i optymalizacji szkół zawodowych BOF [ 22.06.2017r. ]

więcej

Grupa Robocza ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych [ 21.06.2017r. ]

więcej

KONFERENCJ MIĘDZYNARODOWA „Inwestycje w szkolnictwo zawodowe” 7-9 CZERWCA 2017 [ 09.06.2017r. ]

więcej

Seminarium 05.06.2017 w Łomży w ramach projektu [ 08.06.2017r. ]

więcej

Seminarium dla szkół zawodowych współorganizowane z Kuratorium Oświaty w Białymstoku [ 06.06.2017r. ]

więcej

Ruszył nowy projekt - „KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyrobów edukacyjno-zawodowych” [ 02.06.2017r. ]

więcej

Ruszył nowy projekt - KOMPETENCJE CYFROWE BIAŁOSTOCKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych [ 02.06.2017r. ]

więcej

Wizyta studyjna w ramach projektu - „NAWIGACJA 50+ - interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku ży [ 02.06.2017r. ]

więcej

Seminarium otwierające projekt pt. „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” [ 31.05.2017r. ]

więcej

Centrum Kompetencji BOF - pierwsze posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej [ 24.05.2017r. ]

więcej

Konferencja międzynarodowa „Inwestycje w szkolnictwo zawodowe” [ 24.05.2017r. ]

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z Poczdamu [ 19.05.2017r. ]

więcej

CZAS NA STAŻ - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodów w przejściu z edukacji [ 19.05.2017r. ]

więcej

Seminarium otwierające projekt „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim [ 11.05.2017r. ]

więcej

Rekrutacja do projektu „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim [ 11.05.2017r. ]

więcej

Spotkanie Regionalnych Kapituł Innowacji projektu CZAS NA STAŻ [ 05.05.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji [ 04.05.2017r. ]

więcej

Spotkanie zespołu projektowego „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” [ 02.05.2017r. ]

więcej

Pierwsze inauguracyjne seminarium projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podl [ 28.04.2017r. ]

więcej

31 marca zamknięty został I etap naboru pomysłów na granty testujące innowacje społeczne [ 24.04.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grupy Sterującej [ 24.04.2017r. ]

więcej

Ruszył nowy projekt - "DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" [ 14.04.2017r. ]

więcej

Rekrutacja do projektu [ 05.04.2017r. ]

więcej

Spotkanie w ramach Doradztwa Kompetencji [ 05.04.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grup Roboczych ds potrzeb kompetencyjnych firm BOF [ 01.04.2017r. ]

więcej

CZAS NA STAŻ - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodów w przejściu z edukacji [ 31.03.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grupy Roboczej ds modernizacji i optymalizacji systemu szkół w BOF [ 31.03.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grupy Roboczej ds certyfikacji [ 29.03.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grupy Roboczej ds Kursów BOF [ 29.03.2017r. ]

więcej

Spotkanie Grupy Roboczej ds nowoczesnych zasobów edukacyjnych [ 27.03.2017r. ]

więcej

Ostatnie miejsca na szkolenie i staż w Portugalii w zawodzie BARMAN – BARISTA [ 21.03.2017r. ]

więcej

ecoZawód: Spotkanie projektowe w Dreźnie [ 09.03.2017r. ]

więcej

Konferencja„Kształcenie zawodowe – egzamin zewnętrzny – rynek pracy” [ 10.02.2017r. ]

więcej

Ruszył nowy projekt - Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na te [ 30.01.2017r. ]

więcej

Szkolenie i staż zagraniczny w zawodzie BARMAN – BARISTA [ 08.12.2016r. ]

więcej

ecoZawód: Mobilność w Cottbus [ 04.11.2016r. ]

więcej

ecoZawód – spotkanie w Wenecji [ 10.10.2016r. ]

więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w procedurze rozpoznania rynku [ 06.10.2016r. ]

więcej

Szkolenie i staż zawodowy w Berlinie! [ 23.09.2016r. ]

więcej

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego kurs wypracowany w ramach projektu „Home 2030 [ 22.08.2016r. ]

więcej

Ostatnie spotkanie partnerów Home 2030 [ 08.08.2016r. ]

więcej

Bony szkoleniowe [ 15.07.2016r. ]

Program wdrażania bonów szkoleniowych w województwie podlaskim w procedurze dystrybucji i finansowania bonu szkoleniowego w ramach SZKOLENIAPODLASKIE.PL więcej

Międzynarodowe Seminarium w Holandii [ 06.07.2016r. ]

więcej

Seminarium o energii odnawialnej w Białymstoku [ 24.06.2016r. ]

więcej

Spotkanie w Wenecji w ramach projektu ecoZawód [ 20.06.2016r. ]

więcej

ecoZawód: mobilność w Białymstoku [ 13.06.2016r. ]

więcej

Spotkanie Home 2030 w Vicenzie [ 03.06.2016r. ]

więcej

Spotkanie w Vicenzie w ramach projektu „Home 2030” (11-14.04.2016) [ 15.04.2016r. ]

więcej

Spotkanie projektowe „Home 2030” w Maladze [ 07.03.2016r. ]

więcej

ecoZawód w Maladze [ 07.03.2016r. ]

więcej

Drugie spotkanie projektowe „ecoZawód” w Cottbus [ 23.02.2016r. ]

więcej

Testowanie programu szkolenia „Home 2030” w Niemczech [ 08.02.2016r. ]

więcej

ecoZAWÓD: drugie spotkanie międzynarodowe [ 07.01.2016r. ]

więcej

Projekt transgraniczny BFKK w podręczniku podsumowującym Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 [ 04.12.2015r. ]

więcej

BFKK na spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli [ 24.11.2015r. ]

więcej

BFKK gospodarzem dwóch międzynarodowych spotkań w Białymstoku [ 12.11.2015r. ]

więcej

Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w [ 27.10.2015r. ]

więcej

Międzynarodowe spotkanie w Białymstoku [ 26.10.2015r. ]

więcej

Wizyta delegacji z Islandii w Białymstoku [ 19.10.2015r. ]

więcej

Konferencja Polska Rama Kwalifikacji [ 12.10.2015r. ]

Zapraszamy do udziału w konferencji „Polska Rama Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy”, która odbędzie się w Białymstoku w dniu 20 października 2015 r. w Hotelu Esperantu przy ul. Legionowej 10 więcej

Ruszył nowy projekt w ramach Erasmus Plus [ 01.10.2015r. ]

więcej

Ruszył nowy projekt „Home 2030” [ 01.10.2015r. ]

więcej

Porozumienie trójstronne pomiędzy BFKK, Politechniką Białostocką i szkołami zawodowymi [ 30.09.2015r. ]

więcej

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KOMPETENCJI (23.06.2015 - 25.06.2015) [ 10.09.2015r. ]

więcej

Konferencja [ 15.04.2015r. ]

Konferencja transgraniczna więcej