fundacja BFKK

Nasza tradycja:


Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr istniejąca od 1991 roku, rozpoznawana była w pierwszych latach pod marką Białostockiej Szkoły Biznesu - BSB. Obecnie do Rady Fundacji wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów, w większości Fundatorów: Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Politechniki Białostockiej, Fundacji Gospodarczej w Gdyni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

W latach 1991-2003 aktywność Fundacji związana była głównie z działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami i uczelniami z Wielkiej Brytanii i USA.

Od 2003 roku zauważyć można wyraźne rozszerzenie priorytetowych działań Fundacji na przedsięwzięcia szkoleniowe i doradcze skierowane nie tylko do przedsiębiorców, ale także do osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz do pracowników samorządowych.

W latach 1991-2001, czyli w pierwszym dziesięcioleciu swej działalności Fundacja wdrażała pionierskie w kraju projekty, rozpoczynając swą tradycję realizowania trudnych i innowacyjnych przedsięwzięć, jak:
Polsko-amerykański Program Wspierania Przedsiębiorczości w Polsce realizowany wspólnie z The Ohio State University, finansowany przez United States Agency for International Development, Centrum Wspierania Biznesu w ramach Programu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw , Program pomocy dla Polski Management Institutions Development Project wspólnie z Brytyjskim Funduszem Know-How, Program Rozwoju Przedsiębiorczości STEP I i STEP II - Systemy szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw, Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Program wspierania restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich.