fundacja BFKK

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie BFKK odbyło się spotkanie Grupy Sterującej. W skład Grupy Sterującej wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Działu Rozwoju Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego Podczas spotkania przedstawione zostały informacje nt. postępu rzeczowego projektu „Centrum Kompetencji BOF” oraz skład Białostockiej Komisji Akredytacyjnej.