fundacja BFKK

   W dn. 3-6 listopada 2015 r. Białystok odwiedzili partnerzy dwóch projektów BFKK: Home 2030 – Nowe możliwości szkolenia zawodowego w zakresie inteligentnego użycia energii w budynkach mieszkalnych” oraz „ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”  w ramach Erasmus Plus. Pierwszy projekt realizowany jest w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą z Poczdamu, stowarzyszeniem Confratigianato Vicenza oraz Eurocultura z Włoch, a także z Liberconsultores z Hiszpanii. Partnerami drugiego projektu, w którym BFKK jest Liderem są Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Stowarzyszenie Amicus z Białegostoku, Zespół Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego z Białegostoku, Izba Rzemieślnicza w Cottbus, EkoConnect z Drezna oraz partnerzy z Włoch – stowarzyszenie Coldiretti oraz Ufficio Scolastico Regionale Per Il Veneto.

We wtorek 3 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie partnerów HOME 2030 z Prezesem Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, prof. UwB Bogusławem Plawgo. Następnie partnerzy udali się na Politechnikę Białostocką, gdzie zobaczyli Centrum INNO-EKO-TECH oraz elektrownię hybrydową PB.

Zdj. 1. Dr inż. Tomasz Teleszewski oprowadził uczestników po Centrum INNO-EKO-TECH.

 

Zdj. 2. Partnerzy HOME 2030 oprowadzani przez dra inż. Roberta Sobolewskiego z WE PB.

 

Kolejnego dnia, 4 listopada 2015 r. partnerzy odwiedzili nowo otwarty modelowy eko-budynek Wydziału Architektury PB. Gości przywitał dr inż. Adam Turecki, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy WA PB. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w zakresie budownictwa użytkowego opartego na energiach odnawialnych w Polsce, w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

Zdj. 3. Partnerzy HOME 2030 na spotkaniu z drem inż. Adamem Tureckim z WA PB.

 

Kolejnym punktem programu było odwiedzenie budowy ekologicznego domu z gliny i słomy zaprojektowanego i wykonanego przez Grupę Heart-Earth z Białegostoku. Dzięki właściwościom materiałów tego typu budynki trzymają ciepło, oddychają, nie zbiera się w nich kurz oraz co najważniejsze są zdrowe dla mieszkańców czy użytkowników.

Zdj. 4. Partnerzy Home 2030 w domu z gliny i słomy budowanym przez Grupę Earth-Heart.

 

Wieczorem partnerzy z obu projektów spotkali się na wspólnej kolacji, podczas której mogli się wzajemnie poznać, wymienić doświadczenia i zdobyć nowe kontakty, bowiem oba projekty są do siebie podobne pod względem edukacyjnym.

W czwartek, 5 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”. Spotkanie rozpoczęły prezentacje instytucji partnerskich oraz prezentacja dotycząca założeń projektu.

Zdj. 5. Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe EcoZawód.

 

Następnie partnerzy obu projektów spotkali się na Wydziale Mechanicznym PB i obejrzeli osiągnięcia studentów tego Wydziału – łaziki marsjańskie oraz bolid w towarzystwie dr hab. Inż. Małgorzaty Grądzkiej-Dahlke i jej studentów.

Zdj. 6. Łazik marsjański autorstwa studentów WM PB.

 

Zdj. 7. Bolid autorstwa studentów WM PB.

 

Następnie wszyscy goście udali się na spotkanie upowszechniające rezultaty projektu „Home 2030 – Nowe możliwości szkolenia zawodowego w zakresie inteligentnego użycia energii w budynkach mieszkalnych”. Partnerzy przedmiotowego projektu przygotowali, m. in. prezentacje dotyczące użycia energii odnawialnych w budownictwie mieszkalnym w ich krajach.

Zdj. 8. Spotkanie upowszechniające HOME 2030.

 

Po spotkaniu, pożegnaliśmy partnerów HOME 2030. W piątek, 6 listopada 2015 r. kontynuowano spotkanie projektowe ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”. Celem projektu jest wypracowanie trzech innowacyjnych programów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych.

Elementy projektu takie jak podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez włączanie zielonych elementów w programy nauczania, rozwój produktów ekologicznych, odnawialne źródła energii oraz rozwój przedsiębiorczości są zgodne ze „Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” stąd w spotkaniu oprócz partnerów projektu udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Bogdan Dyjuk z Zarządu Województwa Podlaskiego, a także Józef Jacek Hordejuk, Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Zdj. 9. Międzynarodowe spotkanie projektu EcoZawód z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

Zdj. 10. Międzynarodowe spotkanie projektu EcoZawód z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

Zdj. 11. Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego, Marszałek Jerzy Leszczyński, Bogdan Dyjuk oraz Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Józef Jacek Hordejuk.