fundacja BFKK

W dniu 10.05.2017 w Białymstoku odbyło się kolejne subregionalne seminarium otwierające projekt „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim". Realizację seminarium dedykowanego szkołom kształcenia zawodowego z terenu woj. podlaskiego wsparło Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku – projekt objęty Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Jadwigi Szczypiń.

Uczestnikami seminarium byli przede wszystkim dyrektorzy szkół kształcenia zawodowego z terenu woj. podlaskiego oraz pozostała kadra pedagogiczna tych szkół. Celem seminarium była prezentacja założeń projektowych oraz rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego szkół do udziału w projekcie. Prezentacji działań w projekcie skierowanych do szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego oraz korzyści z udziału w projekcie w wymiarze szkoły jako instytucji i kadry dydaktycznej zaprezentowała p. Iwona Zaborowska – Koordynator projektu. Prelegentami na seminarium w Białymstoku byli: p. Franciszek Górski z Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, prof. dr hab. Bogusław Plawgo, Michał Skarzyński oraz dr Cecylia Sadowska-Snarska.