fundacja BFKK

 

 

W dn. 15 kwietnia 2017 oficjalnie rozpoczęto realizację projektu „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – projektu dedykowanego przede wszystkim szkołom gimnazjalnym z terenu woj. podlaskiego i ich uczniom i rodzicom oraz szkołom kształcenia zawodowego i kadrze dydaktycznej tych szkół.

Białostocka Fundacja Kształcenia kadr w imieniu swoim jako Lidera projektu oraz instytucji partnerskich (Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach) serdecznie zaprasza do udziału w projekcie szkoły gimnazjalne i szkoły kształcenia zawodowego z terenu woj. podlaskiego.

Projekt realizowany jest w czterech subregionach:

 

SUBREGION BIAŁOSTOCKI:

- Miasto Białystok

- powiat białostocki

- powiat sokólski

- powiat moniecki

Koordynatorem regionalnym działań w Subregionie Białostockim jest Stowarzyszenie BOF, zaś osobą do kontaktu jest: Agnieszka Świderska, tel. 85 661 15 38, a.swiderska@bof.org.pl

 

SUBREGION BIELSKI:

- powiat bielski

- powiat hajnowski

- powiat siemiatycki

Koordynatorem regionalnym działań w Subregionie Bielskim jest Miasto Bielsk Podlaski, zaś osobą do kontaktu jest: Urszula Wiesiełowska, tel. 85 731 81 40 lub kom. 603501383, u.wiesielowska@bielsk-podlaski.pl

 

SUBREGION ŁOMŻYŃSKI:

- Miasto Łomża

- powiat łomżyński

- powiat grajewski

- powiat kolneński

- powiat wysokomazowiecki

- powiat zambrowski

Koordynatorem regionalnym działań w Subregionie Łomżyńskim jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, zaś osobami do kontaktów są: Anna Mierzejewska tel. 724-551-858; 799-052-966 oraz Dariusz Budrowski tel. 724 551 859, biuro@lfs.lomza.pl

 

SUBREGION SUWALSKI:

- Miasto Suwałki

- powiat suwalski

- powiat sejneński

- powiat augustowski

Koordynatorem regionalnym działań w Subregionie Suwalskim jest Miasto Suwałki wraz z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, zaś osobą do kontaktu jest: Agnieszka Zackiewicz tel. 600 941 166

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY – do pobrania