fundacja BFKK

Projekt „Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej podregionu białostocko-suwalskiego i obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz  podregionu krośnieńsko-przemyskiego i obwodu zakarpackiego na Ukrainie” realizowany przez BFKK znalazł się w podręczniku podsumowującym Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, pt. „SMEs Development”. Konkluzje z badań BFKK dotyczących współpracy transgranicznej zostały wykorzystane w podsumowaniu rezultatów programu.

Link do publikacji: http://pl-by-ua.eu/upload/pl/SMEs_development.pdf