fundacja BFKK

Profesjonalizm

Fundacja stała się istotnym Partnerem w realizacji projektów finansowanych z programów przedakcesyjnych Phare a po ich zakończeniu kluczowym w regionie projektodawcą i wykonawcą projektów w ramach Priorytetu II ZPORR pozyskując na rzecz mieszkańców regionu ponad 15 mln złotych, realizując w 12 projektach ponad 500 szkoleń dla 6317 osób oraz udzielając wsparcia informacyjnego i doradczego dla co najmniej 13 tysięcy osób. Sprawność realizacji kolejnych projektów regionalnych świadczy o profesjonalizmie Fundacji.Od roku 2008 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr jest wykonawcą projektów w ramach Programu Opracyjnego Kapitał Ludzki.
 

Ważniejsze projekty BFKK:


1991 - 1994    Polsko - Amerykański Program Wspierania Przedsiębiorczości w Polsce realizowany wspólnie z The Ohio State University finansowanego przez United States Agency for International Development.


1996 - 1998    Program wsparcia szkół biznesu w Polsce Management Institutions Development Project /MIDEP/ finansowany ze środków Know-How Fundu z International Resource Development IRD z Londynu.


1997 - 2000    realizacja projektów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych ze środków PHARE w ramach Programu rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce STEP I i STEP II


2001 - 2002    projekt przygotowania Programu Operacyjnego dla Województw Podlaskiego i Lubelskiego w ramach Phare PL9909.01.03-01 z firmą ENTERPLAN z Wielkiej Brytanii


2002 - 2004    projekt "Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem" Phare 2000 PL0008.02.01.001 z firmą IMC Consulting z Wielkiej Brytanii jako liderem projektu.


2003 - 2005    projekt "Rozwój Zasobów Ludzkich - Promocja Zatrudnienia i RZL" Phare 2001 PL01.06.09.01-02.10 z firmą IMC Consulting z Wielkiej Brytanii jako liderem projektu.


2004 - 2005    projekt "Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich" PHARE 2002 PL2002/000 - 580.06.04.09-01 Spójność Społeczno-Gospodarcza z firmą IMC Consulting z Wielkiej Brytanii jako liderem projektu.


2004 - 2005    projekt  "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" realizowany w ramach Programu Phare 2002 z Urzędem Miejskim w Suwałkach jako liderem projektu


2004 - 2005    projekt "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich Phare 2002 realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku


2005 - 2006    projekt "Przyjazny Urząd" realizowany w ramach Priorytetu II ZPORR Działanie 2.1 w partnerstwie z Urzędami Miejskimi Suwałk i Białegostoku


2005 - 2006    projekt "Nowe Horyzonty - doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy dla osób odchodzących z rolnictwa" realizowany w ramach Priorytetu II ZPORR Działanie 2.3 z 14 starostwami powiatowymi.


2005 - 2006    projekt "Nowe Perspektywy - doradztwo, szkolenia i pośrednictwo" realizowany w ramach Priorytetu II ZPORR Działanie 2.4 z Regionalnym Centrum Szkoleniowym i Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku


2006 - 2007    projekt "Nowa Edukacja - reorientacja zawodowa nauczycieli na rzecz instytucji rynku pracy" realizowany w ramach Priorytetu II ZPORR Działanie 2.4 z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


2006 - 2008    projekt "Nowe Horyzonty2 - partnerstwa na rzecz obszarów wiejskich" realizowany w ramach Priorytetu II ZPORR Działanie 2.3 z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie


2006 - 2008    projekt "Samorząd w Unii Europejskiej - myśl globalnie działaj lokalnie" realizowany w ramach Priorytetu II ZPORR Działanie 2.1 pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku


2008     projekt "Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie monieckim" realizowany w ramach Prioryteu VII POKL Działanie 7.3


2008     projekt "Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie łomżyńskim" realizowany w ramach Prioryteu VII POKL Działanie 7.3


2008     projekt "Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie bielskim" realizowany w ramach Prioryteu VII POKL Działanie 7.3


2008     projekt "Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie zambrowskim" realizowany w ramach Prioryteu VII POKL Działanie 7.3


2008     projekt "Nowe Horyzonty3 - szkolenia i doradztwo na rzecz nowych zawodów" realizowany w ramach Priorytetu VIII POKL Działanie 8.1.2 z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie