fundacja BFKK

 

 

 

 

 

PRACA – GOTOWI – START! – aktywizacja osób niepełnosprawnych – II edycja

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Partnerzy: Dikpak Spółka Jawna Dołęgowski, Ignaciuk, Kasjański, z siedzibą w Zaściankach, przy ul. Usługowej 13, 15-530 Białystok, NIP 542-000-05-70, REGON 0505022

Do kogo skierowany - Grupę docelową projektu stanowi: 50 osób (20K, 30M) pozostających bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo), należące do jednej z grup: osób niepełnosprawne lub rodzice/ opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego

Cel projektu - Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa do końca 12.2017 roku 50 osób, w tym osób niepełnosprawnych i/ lub rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (20 kobiet i 30 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia

Planowane efekty: - W wyniku realizacji projektu 50 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową, w tym podniesie/uzupełni,nebędzie kwalifikacje zawodowe i zdobedzie doświdczenie poprzez udział w stażu zawodowym w przedsiebiorstwach. Rezultatem projektu będzie m.in. uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób z niepełnosprawnościami lub osób opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnością.

Wartość projektu: 892 121,87 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 847 515,78 PLN

Okres realizacji : 01.09.2016 – 31.12.2017

 

Zapisy i informacje:

Fundacja BFKK w Białymstoku

Ul. Spółdzielcza 8 I piętro

Tel. 85 653 77 00

e-mail: edawdo@bfkk.pl

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszeniowa