fundacja BFKK

W dniu 16 maja 2017 r. w BFKK odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z Poczdamu: Prezesem Izby Robertem Wüst, Dyrektorem Izby Ralphem Bührig oraz Urszulą Krebs i Andreasem Körner-Steffens. Spotkanie w BFKK dotyczyło kierunków współpracy pomiędzy BFKK, a Izbą. Uczestnicy zapoznali się z flagowym projektem „Centrum Kompetencji BOF” i jego założeniami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. Następnie goście odwiedzili Politechnikę Białostocką oraz Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.