fundacja BFKK


W latach 2001 - 2007 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr rozpoczęła tradycję tworzenia konsorcjów na rzecz pozyskiwania projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych a następnie strukturalnych. W ramach tych działań w partnerstwie z uczelniami, instytucjami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy eksperci Fundacji zarządzali kolejnymi edycjami Programu Odnowy Zawodowej dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem w ramach funduszu Phare 2000, Phare 2001 oraz Phare 2002 wdrażanych na Podlasiu przez IMC Consulting LTD z Wielkiej Brytanii. W ramach tych nie tylko zapewniono nowe kwalifikacje zawodowe dla ponad 8 tysięcy uczestników, ale także zawiązały się trwałe przyjaźnie i wieloletnie tradycje współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt ekspertami oraz instytucjami, które reprezentowali. Dzięki tym doświadczeniom Fundacja wyróżnia się dziś niepowtarzalną umiejętnością tworzenia konsorcjów i partnerstw idealnie dopasowanych do podejmowanych przedsięwzięć. Pozwala to Fundacji realizować zarówno regionalne projekty o dużym kapitale instytucjonalnym kilkunastu partnerów jak też lokalne innowacyjne projekty oparte na potencjale jednego partnera strategicznego.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr realizowała projekty i przedsięwzięcia między innymi z następującymi Partnerami:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Urząd Miejski w Suwałkach
Urząd Miejski w Łomży
Urząd Miejski w Białymstoku
Starostwo Powiatowe w Augustowie
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Starostwo Powiatowe w Grajewie
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Starostwo Powiatowe w Kolnie
Starostwo Powiatowe w Łomży
Starostwo Powiatowe w Mońkach
Starostwo Powiatowe w Sejnach
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
Starostwo Powiatowe w Zambrowie
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Izba Przemysłowo-Handlowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Regionalne Centrum Szkoleniowe
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
The Ohio State University
United States Agency for International Development.
International Resource Development IRD z Londynu.
firma ENTERPLAN z Wielkiej Brytanii
firma IMC Consulting LTD z Wielkiej Brytanii
WYG International z Wielkiej Brytanii
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
IBC GROUP Central Europe Holding Ltd.
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku


wykonawcy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
Regionalne Centrum Szkoleniowe
Europejskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe
NOT w Łomży
Augustowskie Centrum Edukacyjne
Firma Ekspert
Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik Komputerowych Atlas