fundacja BFKK

31 marca 2017 roku w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5 odbyło się spotkanie Grupy roboczej do spraw modernizacji i optymalizacji szkół BOF. Moderatorem spotkania była Pani Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska, która zapoznała uczestników z założeniami projekty. Część spotkania prowadziły również koordynatorki projektu Pani Beata Konopka reprezentująca Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Justyna Żynel – Etel koordynator projektu po stronie BFKK.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele szkół funkcjonujących w ramach BOF oraz przedstawiciele partnerów projektu. Urząd Miejski reprezentowała Pani Ewa Bajdałów, reprezentantką Starostwa Powiatowego w Białymstoku była Pani Kamila Antoniuk.

Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do konieczności zmian w szkolnictwie zawodowym silnie opartym na zidentyfikowanych potrzebach  lokalnych firm funkcjonujących na terenie BOF.