fundacja BFKK

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Polska Rama Kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy”, która odbędzie się w Białymstoku w dniu 20 października 2015 r. w Hotelu Esperanto przy ul. Legionowej 10.


Podczas spotkania eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście odpowiedzą na następujące pytania:

  • czym jest Polska Rama Kwalifikacji i jak jej wprowadzenie zmieni edukację i rynek pracy?
  • jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i uczącymi się dorosłymi?
  • dlaczego inwestowanie w kompetencje jest opłacalne dla pracodawcy?

 

Konferencja zaplanowana jest pod kątem potrzeb: pracodawców, doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, trenerów, działów HR, pracowników urzędów pracy i przedstawicieli samorządów terytorialnych. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów dotyczący tematu spotkania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Konferencja będzie realizowana w ramach projektu systemowego "Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”. Projekt, realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Program spotkania

Formularz rekrutacyjny

 

Z wyrazami szacunku,


Jacek Hordejuk (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku)
Michał Skarzyński (Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr)
dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Lider Projektu, Instytut Badań Edukacyjnych)
Beata Balińska (Lider Zadania ds Współpracy krajowej, międzynarodowej i upowszechniania w projekcie KRK)