fundacja BFKK

 

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji za udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowania przekazujemy partnerom i realizatorom projektu Centrum Kompetencji, prelegentom i moderatorom, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przedstawicielom szkół zawodowych i przedsiębiorstw z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy zaszczycili nas swoja obecnością na konferencji.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i galerii zdjęć, które zamieszczamy poniżej.

 

 

 

I SESJA - PLENARNA

STRATEGIE ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAODOWEGO

 

 

Moderatorem I Sesji była Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pani Ewa Mituła. Strategie rozwoju kształcenia zawodowego przedstawili:

 

 

Dyrektor Wydziału Ndzoru Pedagogicznego Franciszek Górski  oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Elżbieta Kamińska - Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego

 

Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020

 

Mariusz Tarasiuk oraz  Agnieszka Kasprzak Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku  - Inwestycje Miasta Białegostoku w kształcenie zawodwe

 

prof. nadzw. dr hab. Bogusław PlawgoPrezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr - Warunki efektywności inwestycji w rozwój kształcenia zawodowego

 

 

 

 

II SESJA PLENARNA
KLUCZOWE DZIAŁANIA CENTRUM KOMPETENCJI BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DO POTRZEB PRACODAWCÓW


 
 
 Moderatorem II Sesji była Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Pani Bożena Barbara Krasnodębska. Kluczowe działania Centrum Kompetencji BOF w zakresie dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców przedstawili:

 

prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo oraz Andrzej Jurgilewicz  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr - Identyfikacja luki kompetencyjnej jako podstawa kształtowania modelu szkolnictwa zawodowego. Wyniki badań

 

Bożena Krasnodębska oraz Konrad Górnicki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - Potrzeby i aspiracje edukacyjne mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Michał Skarzyński Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr - Popytowe doradztwo kompetencji zorientowane na aktualne potrzeby procodawców

 

Marta Juchnicka Białostocka Fundacja Kształcenie Kadr oraz Elżbieta Leszczyńska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - Certyfikacja Kompetencji zawodowych w obszarze luki kompetencyjnej

 

dr Cecylia Sadowska-Snarska Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr - System jakości szkolnictwa zawodowego w profilaktyce luki kompetencyjnej

 

Justyna Żynel-Etel Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr oraz Beata Konopka Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - Kierunki i obszary modernizacji oferty edukacujnej szkół zawodowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

 

SESJE RÓWNOLEGŁE
 
III SESJA RÓWNOLEGŁA
INWESTYCJE PRACODAWCÓW W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
 
 

 

Moderatorem III Sesji równoległej był Pan Lech Pilarski dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Odbyły się wspólne wystąpienia Pracodawców inwestyjących w kształcenie zawodowe młodzieży oraz współpracujących szkół
 
 
- Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr. 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
 
- Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
 
- Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
 
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica z Oddziałem Integracyjnym w Białymstok
 
 
Dobre praktyki wpółpracy szkół z przedsiębiorcami - Projekty, kursy, konkursy w ZSTio
 
Dobre praktyki wpółpracy szkół z przedsiębiorcami - Fundusz Stypendialny ZST
 
Dobre praktyki wpółpracy szkół z przedsiębiorcami - Program Młode Kadry w Mechaniaku 
 
Zdobywanie doświadczeń i kwalifikacji inwestycją ZSM w Łapach
 
 
 
 
IV SESJA RÓWNOLEGŁA
DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI - DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE
 
 
 
Moderatorem IV Sesji równoległej były Panie Iwona Karczewska Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr oraz Anna Czerniakiewicz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.
 

Na IV sesji zostały przedstawione idee projektu „ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” . Polskie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie elektryk ze specjalnością integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej, monter izolacji budowlanej ze specjalnością: termomodernizacja zmniejszanie śladu węglowego, niemieckie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych, włoskie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie technolog ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych. Pan George Isaias z SYNTHESIS Center for Research and Education z Cypru przedstawił innowacyjne praktyki w kształceniu  zawodowym w ramach Programu Erasmus Plus. Natomiast Pan Fernando Jose Hidalgo Moreno z Institutio Provincial d Educacion Permanente de Cadiz z Hiszpanii przedstawił model uczenia się na odległość i kształcenie zawodowe: Andaluzyjskie podejście do systemu edukacji. Pan Piotr Klimaszewski reprezentujący firmę White Hill przedstawił zasady funkcjonowania i korzystania z platformy „ecoSTAŻ” przez uczniów i nauczyciel stworzonej na potrzeby projektu EecoZAWÓD.

 

Innowacyjne praktyki w kształceniu zawodowym w ramach Programu Erasmus Plus

 

Platforma internetowa ecoSTAŻ - zasady funkcjonowania i korzystania z platformy przez uczniów i nauczycieli

 

Uczenie się na odległość i kształcenie zawodowe - Andaluzyjskie podejście do systemu edukacji

 

Doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie monter izolacji budowlanych ze specjalnością termomodernizacja i zmniejszenie śladu węglowego

 

Doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie elektryk ze specjalnością integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej

 

Przedstawienie idei projektu ecozawód partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzawań zielonej gospodarki w ramach Erasmum Plus

 

Niemieckie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie technolog żywności ze specjalnością organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych.

 

Galeria zdjęć