fundacja BFKK

9 lutego 2017w Zespole Szkół Rolniczych odbyła się trzynasta edycja konferencji „Kształcenie zawodowe – egzamin zewnętrzny – rynek pracy”. Tegorocznym rozmowom przyświecało hasło „Kontynuować dobre, rozwijać najlepsze”. Głównym celem konferencji było wypracowanie rozwiązań sprzyjających budowaniu perspektywy dla młodych białostoczan dzięki współdziałaniu osób oraz instytucji zaangażowanych w edukację i tworzenie miejsc pracy. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli ministerstwa edukacji, uczelni wyższych, środowisk gospodarczych Białegostoku i Podlasia, a także dyrektorów, nauczycieli i uczniów białostockich szkół.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia Prezesa Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr Bogusława Plawgo dotyczącego założeń realizacji projektu „Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.