fundacja BFKK

 W dniu 8 września zorganizowano spotkanie z przedstawicielami 5 gimnazjów objętych wsparciem w projekcie  w celu omówienia harmonogramu działań oraz procesu rekrutacji uczniów i nauczycieli.