fundacja BFKK

Informujemy, iż w wyniku prac i rekomendacji czterech regionalnych Kapituł Innowacji oraz na mocy uchwały krajowej kapituły Innowacji z dnia 27 kwietnia 2017 została przyjęta lista rankingowa wniosków po I etapie naboru. Do drugiego etapu naboru zakwalifikowały się 64 najwyżej ocenione wnioski. Wszyscy pomysłodawcy zostali poinformowani o wynikach I etapu naboru drogą mailową na adres wskazany w elektronicznym wniosku aplikacyjnym w dniu 29 kwietnia 2017 roku.

Pobierz listę rankingową