fundacja BFKK

„Home 2030” - nowe metody  szkolenia zawodowego  „Inteligentnego wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych”

 

Lider projektu:  

Chamber of Skilled Crafts of Potsdam (Niemcy)

 

Partnerzy:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Confartigianato Vicenza (Włochy)

Eurocultura (Włochy)

Liberconsultores Málaga (Hiszpania)

 

Czas trwania projektu to styczeń 2015 r. - sierpień 2016 r.

 

Zadania BFKK:

1.      zarządzanie projektem

2.      rezultaty pracy intelektualnej:

a)    analiza celów Polski w zakresie polityki OZE (marzec – czerwiec 2015)

b)   udział w wypracowaniu narzędzia – kwestionariusza indywidualnego wywiadu  pogłębionego w celu przeprowadzenia badania (opis poniżej)

c)    przeprowadzenie 20 wywiadów z przedsiębiorcami w zakresie zapotrzebowania MSP na kompetencje i potrzeby szkoleniowe za pomocą wspólnie wypracowanego przez wszystkich partnerów narzędzia (lipiec – wrzesień 2015)

d)   stworzenie modułu szkoleniowego „zużycie energii i energia cieplna” ze szczególnym naciskiem na zawód montera instalacji hydraulicznych i cieplnych (16h) w ramach programu SMART Home, w którego skład wchodzą jeszcze 3 moduły opracowane przez partnerów

3.      uczestnictwo w 5 dwudniowych ponadnarodowych spotkaniach projektowych (Niemcy, Hiszpania, Włochy)

-Poczdam – 30.03.2015-02.04.2015 r. (4 osoby) – 2a

-Malaga – 27-30.04.2015 r. (2 osoby) – 2b

-Malaga – 29.02.2016-03.03.2016 r. (2 osoby) – 2d

-Vicenza (Włochy) – 11-14.04.2016 r. (3 osoby) – 2d

-Vicenza – 30.05-02.06.2016 r. (5 osób) -2d

-organizacja ponadnarodowego spotkania projektowego w Polsce (2-6.11.2015) – 2d

4.      uczestnictwo w ponadnarodowym wydarzeniu związanym z uczeniem się (5 dni)

-Vicenza – 14-20.06.2015 r. (szkolenie w zakresie narzędzia kompetencji i zapotrzebowania na szkolenia – punkt 2b)

-Poczdam – 31.01.2016 – 06.02.2016 r. (szkolenie z modułów SMART Home – punkt 2d)

5.      organizacja dwóch wydarzeń upowszechniających w Polsce

-w ramach spotkania ponadnarodowego (punkt 1) w dn. 04.11.2015 r. (dla 10 uczestników z Polski i 4 uczestników z UE) – na temat analizy porównawczej polityk krajów partnerskich w zakresie OZE oraz na temat zapotrzebowania MSP na kompetencje i potrzeby szkoleniowe (punkt 2a, 2c)

-niezależne wydarzenie w czerwcu 2016 r. dla 40 uczestników z Polski i 4 z UE (punkt 2)