fundacja BFKK

 

W dn. 12-14 lipca 2016 r. w Goetz odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Home 2030. Jego uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu upowszechniającym rezultaty projektu oraz poznać doświadczenia osób biorących udział w działaniach mobilnościowych. W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Europejskich i Praw Konsumenckich Landu Branderburgia, Pani Anne Quart, która opowiedziała o wyzwaniach kształcenia zawodowego w Europie. Ponadto, uczestnicy odwiedzili delegaturę instytucji europejskich w Berlinie oraz zwiedzili pasywny dom zbudowany przez studentów tamtejszego uniwersytetu.