fundacja BFKK

W dniach 27 – 30.06.2016r. przedstawicielka BFKK, Justyna Żynel –Etel wzięła udział w międzynarodowym seminarium „Youth work expert meeting - the innovative role of municipal youth work in partnership with education, employment and social welfare”. Tematem seminarium było wspieranie edukacji pozaformlanej przez samorządy, urzędy miast czy gmin, szczególnie na ternach gdzie młodzież jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Podczas wydarzenia omawiane będą możliwości współpracy instytucji/organizacji zajmujących się edukacja pozaformlną i władz lokalnych. W wydarzaniu brały udział dwuosobowe zespoły z 13 krajów – po jednym reprezentancie władz lokalnych i jednym z organizacji/instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną. Wraz z przedstawicielem BFKK w spotkaniu brała udział przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – Marta Sosnowska.