fundacja BFKK

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 marca zamknięty został I etap naboru pomysłów na granty testujące innowacje społeczne we wszystkich kategoriach konkursu oraz we wszystkich 16 regionach. Łącznie do naszego Inkubatora Innowacji wpłynęły 104 wnioski, w tym w kategorii UCZEŃ – 16 wniosków, w kategorii MISTRZ – 17 wniosków, w kategorii STUDENT – 33 wnioski oraz w kategorii MENTOR – 38 wniosków. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Kapituły Innowacji do oceny, która powinna zakończyć się do końca kwietnia 2017 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu lista 64 wniosków rekomendowanych do II etapu naboru zostanie opublikowana do 8 maja 2017 roku, tak by termin rozstrzygnięcia I etapu naboru umożliwił realizację Akademii Innowatora w maju 2017 roku oraz rozstrzygnięcie II etapu naboru i podpisanie grantów na innowacje do końca czerwca 2017 roku. Inkubator Innowacji poinformuje bezpośrednio każdego pomysłodawcę o wynikach oceny droga mailową.