fundacja BFKK

W dniach 1-5 lutego 2016 r. odbyło się międzynarodowe wydarzenie związane z uczeniem się w ramach projektu „Home 2030 – Nowe możliwości szkolenia zawodowego w zakresie inteligentnego użycia energii w budynkach mieszkalnych”. W ramach spotkania uczestnicy brali udział w testowaniu wypracowanego w projekcie programu szkolenia „Home 2030”, które odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Goetz prowadzonego przez Izbę Rzemieślniczą w Poczdamie. Program składa się z modułu wspólnego dla wszystkich zawodów oraz oddzielnych modułów w trzech branżach: motoryzacyjnej, elektrycznej i sanitarnej. W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili ponadto Feldheim, niewielką wioskę ok. 60 km od Berlina, która jest energetycznie samowystarczalna.