fundacja BFKK

 

Fundatorzy Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Miasta Białystok

Politechnika Białostocka

Fundacja Gospodarcza w Gdyni

oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - w składzie Rady Fundacji