fundacja BFKK

27 marca 2017 roku w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5 odbyło się spotkanie Grupy roboczej do spraw nowoczesnych zasobów edukacyjnych. Moderatorem spotkania była Pani Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska, która zapoznała uczestników z założeniami projekty. Część spotkania prowadziły również koordynator projektu Pani Beata Konopka reprezentująca Centrum Kształcenia Ustawicznego jak również Pani Elżbieta Leszczyńska opiekun merytoryczny obszaru wsparcia nowoczesne pakiety edukacyjne.

Głównym celem działania grupy jest opracowanie zasobów edukacyjnych zapewniającą wysoką jakość kształcenia zawodowego oraz jego zastosowanie do potrzeb pracodawców.