fundacja BFKK

Projekt:  ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

 

Program:   Erasmus + Partnerstwa strategiczne

 

Czas trwania:   09.2015-08.2017

Cel projektu:   Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT poprzez:

 

1.OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych;

 

2.TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa (mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego);

 

3.DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie).

 

GRUPĄ DOCELOWĄ   projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

 

Partnerzy:

 

POLSKA:

1. FUNDACJA BFKK

2. TOWARZYSTWO AMICUS

3. FUNDACJA GOSPODARCZA z Gdyni

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

 

NIEMCY:

1. IZBA RZEMIEŚLNICZA COTTBUS

2. EkoConnect

 

WŁOCHY:

1. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

2. KONFEDERACJA COLDIRETII