fundacja BFKK

Partnerzy uczestniczący w spotkaniu to BFKK, Fundacja Gospodarcza z Gdyni, Zespół Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego w Białymstoku, Izba Rzemieślnicza w Cottbus – Niemcy oraz Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto z Wenecji – Włochy (organizator). Pierwszy dzień spotkania partnerstwa rozpoczął się od przedstawienia włoskiego systemu kształcenia zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół „Giorgi-Fermi” w Treviso.  Uczestnicy zwiedzili warsztaty kształcenia w zawodach: technik protetyk, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnych, biotechnolog, elektryk i in. Szkoła będąca realizatorem projektu zaprezentowała również działania mające na celu upowszechnianie rezultatów i idei projektu we Włoszech. Efekty pracy można obejrzeć na stronie: http://greengiorgifermi.wixsite.com/giorgifermi-project. Drugi dzień obejmował spotkanie partnerów dotyczące postępu prac w projekcie – działań zrealizowanych i zaplanowanych.