fundacja BFKK

W ramach zad. Doradztwo Kompetencji w dniu 4.04.2017r. zrealizowano spotkanie z doradcami zatrudnionymi w szkołach zawodowych objętych wsparciem w ramach projektu CK. Ustalono, iż model realizacji doradztwa obejmować ma trzy spotkania w pilotażu:

Wprowadzenie do projektu: informacja zasadach udziału w projekcie – schemat usługi – 3 spotkania, harmonogram pracy, przedstawienie modelu usługi CK BOF, ze szczególnym uwzględnieniem roli Doradztwa Kompetencji, omówienie kwalifikacji szkolnych w  kontekście efektów kształcenia, egzaminu OKZ oraz potencjalnych wymagań rynku pracy – realizowane przez szkolnego doradcę zawodowego;

Spotkanie drugie: Stanowiska pracy: omówienie przykładowych stanowisk pracy w wymiarze zadań zawodowych i czynności zawodowych, prezentacja zawodu w kontekście statystyk rynku pracy, badanie luki kompetencyjnej na poziomie efektów kształcenia i zadań zawodowych kluczowych dla kwalifikacji realizowane przez doradcę kompetencji;

Spotkanie trzecie: Indywidualny Plan na rzecz Kompetencji IPnrK, czyli zakontraktowanie działań projektu, na tym etapie – staże zawodowe kursy specjalistyczne (po wakacjach, pod warunkiem udziału w stażu), proces certyfikacji końcowej zamykającej indywidualną lukę kompetencyjną  oraz udział w projekcie realizowane przez szkolnego doradcę zawodowego.

 W ramach spotkania omówiono zasady zatrudnienia doradców zawodowych oraz przekazano niezbędne dokumenty umożliwiacie potwierdzenie realizacji usługi.

Jako doradcy kompetencji usługi doradztwa dla uczniów w miesiącu kwietniu realizować będą: Małgorzata Wenclik; Katarzyna Baczyńska-Koc.

Usługi doradztwa kompetencji realizowane będą w pierwszej kolejności dla szkół:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
  2. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku
  3. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
  4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
  5. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa w Białymstoku
  6. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
  7. Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku
  8. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach