fundacja BFKK

 

Zapraszamy na stronę projektu:  CZAS NA STAŻ - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodów w przejściu z edukacji do pracy

 

CZAS NA STAŻ