fundacja BFKK

W dniu 28.03.2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. certyfikacji i walidacji kompetencji. W ramach spotkania zdefiniowano rolę Grupy Roboczej  jako ciała doradczego i opiniotwórczego w procesie certyfikacji kompetencji na poziomie zadań zawodowych. Omówiono działania Fundacji BFKK w ramach zadania Certyfikacja kompetencji:

·         Opracowanie 243 standardów dla czynności zawodowych

·         Zewnętrzne egzaminy realizowane przez certyfikatów

W ramach grupy omówiono przygotowany wzór standardu certyfikacji kompetencji.  Zaproponowano wprowadzenie zmian we wzorze obejmujące: wydłużenie czasu trwania egzaminu praktycznego, formę uznania egzaminu praktycznego za zdany, umieszczenia na certyfikatach i zaświadczeniach zapisów dotyczących typów urządzeń oraz technologii, z wykorzystaniem której przeprowadzonym był egzamin.

Omówiono listę zadań zawodowych przygotowanych w I kwartale 2017r.