fundacja BFKK

W dn. 19 listopada 2015 r. przedstawicielka BFKK, Magdalena Kochanowska wzięła udział w warsztacie organizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli. Spotkanie dotyczyło przykładów działań sektora prywatnego odpowiadających na wyzwania społeczne. Spotkanie poprowadzili Ann Branch i Jacopo Lombardi z Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej. Pierwsza część spotkania dotyczyła projektów wybranych przez KE: Platforma “Portfel biednych” (I-Propeller), działania sektora energetycznego na rzecz osób biednych (Engie), mikro pożyczki dla osób w gorszej sytuacji (Qredits) oraz zastosowanie sportu w społecznym włączaniu (Streetfootballworld). Druga część spotkania dotyczyła roli Komisji Europejskiej we wspieraniu sektora prywatnego.