fundacja BFKK

Program wdrażania bonów szkoleniowych w województwie podlaskim w procedurze dystrybucji i finansowania bonu szkoleniowego w ramach SZKOLENIAPODLASKIE.PL