fundacja BFKK

Ostatnie miejsca na szkolenie i staż w Portugalii w zawodzie BARMAN – BARISTA

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr serdecznie zaprasza wszystkich chętnych (priorytetowo - kobiety, os. niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach):
• w wieku 18-35 lat
• nieszkolących się, niekształcących się
• niepracujących
którzy chcą zdobyć zawód BARMANA - BARISTY
do udziału w projekcie „Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość”.

W ramach projektu zapewniamy:
- Kurs Barmana/Baristy
- Szkolenie językowe, kulturowe i psychologiczne
- Staż w PORTUGALII 2 miesięczny (zapewniamy transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie itp. oraz stypendium stażowe)
- Warsztaty aktywizujące po stażu
Oraz dodatkowo:
- Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” lub 3-miesięczny płatny staż w Polsce

Informacje i zapisy: tel. 85 653 77 00 oraz www.bfkk.pl

Link: www.bfkk.pl/strona_glowna/barista.html