fundacja BFKK

W maju odbyło się kolejne spotkanie „Home 2030 – Nowe możliwości szkolenia zawodowego w zakresie inteligentnego użycia energii w budynkach mieszkalnych” we Włoszech. Podczas spotkania omówiono dalsze prace projektowe, strategię marketingową oraz po raz pierwszy zaprezentowano film promujący kurs Home 2030. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić ogród botaniczny w Padwie, który powstał w 1545 r., w którym budynki są zasilane energią odnawialną. Spotkanie zwieńczyło wydarzenie upowszechniające projekt we Włoszech, na którym zaprezentowano dobre praktyki krajów partnerskich oraz m.in. interesujący projekt Uniwersytetu w Padwie, w ramach którego studenci tworzą energooszczędny budynek.

Zdj. 1. Spotkanie projektowe.

Zdj. 2. Projekt budynku energooszczędnego studentów Uniwersytetu w Padwie.

Zdj. 3. Wystąpienie Roberta Wüst, Prezesa niemieckiego rzemiosła.

Zdj. 4. Przedstawiciele Polski, Włoch, Niemiec i Hiszpanii.