fundacja BFKK

 

 

 

 

Nazwa Projektu - CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy

 

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.1 Innowacje społeczne

Partnerzy - NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY, Związek Rzemiosła Polskiego, FUNDACJA GOSPODARCZA

Cel główny - INKUBACJA w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 roku 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 roku 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Projekt realizowany w Temacie 1: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Do kogo skierowany - UCZNIOWIE szkół zawodowych, RZEMIEŚLNICY prowadzący przyuczenie do zawodu, STUDENCI oraz absolwenci uczelni, których cechą jest brak praktyk lub doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, FIRMY i przedsiębiorstwa/instytucje publiczne poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, których cechą jest brak partycypacji w edukacji na poziomie wyższym.

Planowane efekty - Wybrane zostaną 32 granty – po 8 w każdej kategorii, które otrzymają dofinansowanie oraz wsparcie w trakcie testowania. 4 najlepsze rozwiązania wybrane w wyniku ewaluacji testu zostaną przygotowane do wdrożenia w formie 64 szkoleń dla użytkowników, 16 konferencji i seminariów regionalnych oraz spotkań konsultacyjnych i legislacyjnych. Powstaną 4 podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników (uczeń, mistrz, student, mentor) ukazujące dobre praktyki, inspiracje oraz modelowe rozwiązania wspierające proces przejścia z EDUKACJI do PRACY.

Wartość projektu - 2 858 118,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 356 518,28zł

Okres realizacji: 2016-07-01 do: 2019-09-30

 

Dokumentacja projektu

Strona CZAS NA STAŻ