fundacja BFKK

W dniu 25 kwietnia 2017 w Suwałkach odbyło się w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” pierwsze inauguracyjne subregionalne seminarium skierowane do szkół gimnazjalnych oraz szkół kształcenia zawodowego z terenu woj. podlaskiego. Organizatorami byli partnerzy projektowi: Miasto Suwałki oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Uczestnikami seminariów subregionalnych dedykowanych zarówno szkołom gimnazjalnym jak i szkołom kształcenia zawodowego są dyrektorzy szkół oraz pozostała kadra pedagogiczna tych szkół. Celem seminariów jest prezentacja założeń projektowych oraz rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego szkół. Docelowo informacją o projekcie zostaną objęte wszystkie (238) gimnazja z terenu woj. podlaskiego, tj. do udziału w seminariach zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich szkół gimnazjalnych z województwa podlaskiego. Projekt zakłada co najmniej 50% udział wszystkich szkół zawodowych z każdego subregionu w seminariach otwierających projekt.