fundacja BFKK

Spotkanie Regionalnych Kapituł Innowacji oraz Krajowej Kapituły Innowacji w procesie naboru pomysłów do testowania i finansowania w ramach grantów na innowację społeczną w obszarze tranzycji z edukacji do pracy w projekcie CZAS NA STAŻ w dniach 25-27.04.2017

 

    W dniach 25-27 kwietnia 2017 roku spotkały się w Białymstoku regionalne Kapituły Innowacji dla Regionu Wschodniego (w dniu 25.04.2017 pod przewodnictwem dr hab. Bogusława Plawgo, Prezesa Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr), dla regionu Zachodniego (w dniu 27.04.2017 pod przewodnictwem Andrzeja Stępnikowskiego przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego – Partnera projektu), dla Regionu Południowego (w dniu 2t.04.2017 pod przewodnictwem dr hab. Czesława Noworola, Prezesa Narodowego Forum Doradztwa Kariery – Partnera projektu) oraz dla Regionu Północnego (w dniu 27.04.2017 pod przewodnictwem Anny Różańskiej, przedstawiciela Fundacji Gospodarczej w Gdyni – Partnera projektu). Wszystkie cztery Kapituły Regionalne w składzie 4 osób każda w drodze dyskusji przygotowały rekomendacje dla Kapituły Krajowej wraz z regionalnymi listami rankingowymi. Kapituła Krajowa w składzie 16 osób, w tym jednej osobie reprezentowanej przez osobę upoważnioną z Kapituły Regionalnej po dyskusji na temat kryteriów wyboru oraz po uwzględnieniu rekomendacji Kapituł Regionalnych przyjęła w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwałę o przyjęciu Listy Rankingowej wskazującej 64 wnioski zakwalifikowane do II etapu naboru. Tym samy w projekcie rozpoczęto dalsze precyzyjne działania edukacyjne i doradcze skierowane do najlepszych 64 pomysłów spośród 104 zgłoszonych w I etapie naboru, w szczególności organizacji czterech Akademii Innowatora w maju tego roku, tak by było możliwe rozstrzygnięcie konkursu do końca pierwszego półrocza 2017 roku i rozpoczęcie pierwszych testów w okresie przerwy wakacyjnej.