fundacja BFKK

 
 
 
     Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Europejskiego Tygodnia Kompetencji za aktywny udział w wydarzeniu, który cieszył się duża frekwencją. Szczególne podziękowania przekazujemy partnerom strategicznym, koordynatorom kluczowych projektów oraz prelegentom i moderatorom, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz opowiedzieli o sukcesach osiągniętych w realizowanych projektach.
       Mamy również nadzieję na kontynuację współpracy przy okazji innych projektów.
 
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i galerii zdjęć, które zamieszczamy poniżej.
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ PIERWSZY - KOMPETENCJE DLA FIRM
23.06.15
 

 
 
 
SESJA PLENARNA - inauguracyjna
 
Małgorzata Sidor-Rządkowska - Zarządzanie oparte na kompetencjach jak i podstawa budowania uczącej się organizacji - Kliknij tutaj
 
Jürgen Hogeforster - Walidacja i ocena kompetencji w rozwoju firmy - Kliknij tutaj
 
Karina Sachpazidu-Wójcicka - Doświadczenia Uniwersytetu w Białymstoku w transferze wiedzy i technologii - Kliknij tutaj
 
 
SESJE PANELOWE
 
SESJA 1 - Kompetencje na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami i biznesem 
 
Paweł Gaiński - Działalność badawczo-rozwojowa w województwie podlaskim i perspektywy jej finansowania - Kliknij tutaj
 
Roman Kaczyński - Zastosowania nowoczesnych  rozwiązań technologicznych na przykładzie projektów realizowanych przez Politechnikę Białostocką w ramach współpracy B+R - Kliknij tutaj
 
Andrzej Małkowski - Doświadczenia UMB w transferze wiedzy i technologii - Kliknij tutaj
 
Andrzej Jurgilewicz - Współpraca sektora Nauki i Biznesu ? studium przypadku: Platforma B+N - Kliknij tutaj
 
 
SESJA 2: Metody oceny kompetencji i predyspozycji na rzecz rekrtuacji i rozwoju pracowników
 
Marta Juchnicka, Mariusz Perkowski - Narzędzia oceny kompetencji w firmach Innowacje na Zakręcie - Kliknij tutaj
 
Małgorzata Sidor-Rządkowska - Zarządzanie oparte na kompetencjach jak i podstawa budowania uczącej się organizacji - Kliknij tutaj
 
Michał Wiechetek - Metody oceny predyspozycji kandydatów do pracy - Kliknij tutaj
 
Marek Kruk - Kreatywność pracowników - pomiar i rozwój - Kliknij tutaj
 
 
SESJA A1: Utrzymywanie aktywności zawodowej pracowników do 50 roku życia - zarządzanie wiekiem
 
Kamila Janicka - Program zarządzania wiekiem - Kliknij tutaj
 
Sebastian Rynkiewicz - Lokalna koalicja na rzecz 50+ w MŚP - Kliknij tutaj
 
 
SESJA A3 - Zatrudnianie przyjazne rodzinie - kierunki działań
 
Jurgen Hogeforster - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, zatrudnienie przyjazne rodzinie w Niemczech - Kliknij tutaj

 

 
 
 
 
DZIEŃ DRUGI - KOMPETENCJE W EDUKACJI
24.06.15
 

 
 
SESJE PANELOWE
 
SESJA 4: Modernizacja szkół zawodowych poprzez programy rozwojowe
 
Justyna Żynel-Etel - Strategia rozwoju szkoły - UCZEŃ - SZKOŁA - OTOCZENIA - Kliknij tutaj
 
Elżbieta Romańczuk - Finansowanie programu rozwojowego szkoły zawodowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - Kliknij tutaj
 
Guntra Kaufmane - Quality of Apprentships - doświadczenia łotewskie - Kliknij tutaj
 
Otto Frommann - Program rozwoju - uczeń, szkoła, otoczenie - adaptacja przepisów dot. Edukacji do potrzeb rynku pracy. Dualne systemy kształcenia - działanie w praktyce - Kliknij tutaj
 
 
SESJA 6: Aktywizacja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Małgorzata Igantowicz - Asysta osoby niepełnosprawnej w procesie edukacji - Kliknij tutaj
 
Lina Cvirkiene - Współpraca na Rzecz Modelowej Asysty Osobistej Osoby Niepełnosprawnej - Kliknij tutaj
 
Adam Wiński - Sytuacja osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim - Kliknij tutaj
 
 
SESJA B1: Potwierdzenie kwalifikacji dla zadań zawodowych - zawody mało popularne i niszowe
 
Janina Kotłowska - Standardy egzaminacyjne dla zadań zawodowych - Kliknij tutaj
 
 
SESJA B2: Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy
 
Iwona Pietrzak - Modele aktywizacji młodziezy w trudnej sytuacji życiowej - Kliknij tutaj
 
Izabela Łukaszewicz - Wsparcie osób ponizej 30 roku życia w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -założenia konkursu na dofinansowanie projektów ze środków EFS planowanego na III kw. 2015 r. - Kliknij tutaj
 
Marcin Sidorczuk - Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Kliknij tutaj
 
 
 
 

 
 
DZIEŃ TRZECI - KOMPETENCJE DLA REGIONÓW
25.06.2015


 
 
 
SESJE PANELOWE

SESJA 7: Strategie edukacyjne w dostosowaniu systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 
Jurgen Hugeforster - Europejskie najlepsze praktyki dotyczące kształcenia dualnego - Kliknij tutaj
 
 
SESJA 8: Model współpracy Instytucji Rynku Pracy z przedsiębiorcami

 

Iwona Zaborowska - Programy Urzędu Pracy wspierające pracodawców - Kliknij tutaj

 

 

SESJA 9: Innowacje Rynku Pracy dla samorządów gminnych i społeczności lokalnych
 
Daiva Pankauskiene - Infrastruktura usług socjalnych w samorządzie Mariampol - Kliknij tutaj
 
 
SESJA C1: KilometrZERO w perspektywie współpracy gmin 
 
Iwona Karczewska - Perspektywy rozwoju Podlaskiej Trasy Dziedzictwa Kulturowego - Zielone Horyzonty - KilometrZero - Kliknij tutaj
 
 
SESJA C2: Wsparcie młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej w perspektywach lokalnych
 
Marek Kryński - Wsparcie młodzieży poprzez lokalne koalicje - Innowacje 15+ - Kliknij tutaj
 
Elżbieta Dziemianiuk - Dobra praktyki w zakresie wsparcia młodzieży - Kliknij tutaj
 
Andreas Linsdorf - Integracja młodziezy poprzez naukę zawodu - Kliknij tutaj


 
 
 
KATALOG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eksperci zaangażowani w realizację konferencji:
 
 
 
 
 
 
 
Koordynatorzy kluczowych projektów:
 
 
 
 
 
 
Prelegenci i moderatorzy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galeria zdjęć:
 
Kliknij tutaj