fundacja BFKK

   W dniu 28 kwietnia 2017 odbyło się kolejne już spotkanie zespołu projektowego „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 7 partnerskich instytucji. Obok spraw organizacyjnych i merytorycznych omówiono zagadnienia finansowe projektu – dział finansów przedstawił główne zasady rozliczania projektu w systemie SL2014.