fundacja BFKK

Projekt: ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne

Czas trwania: 09.2015-08.2017

 

Partnerzy:

POLSKA:

1. FUNDACJA BFKK - Lider

2. TOWARZYSTWO AMICUS z Białegostoku – działa w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych; realizował projekty dot. „zielonych miejsc pracy”

3. FUNDACJA GOSPODARCZA z Gdyni

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

NIEMCY:

1. IZBA RZEMIEŚLNICZA w Cottbus

2. EkoConnect z Drezna - zajmuje się wymianą wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy ludźmi i organizacjami związanymi z rolnictwem ekologicznym

WŁOCHY:

1. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – zarządza szkołami w regionie Veneto

2. KONFEDERACJA COLDIRETII – stowarzyszenie rolników

 

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech.

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy.

Działania:

1.OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych;

2.TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa – mobilność;

3.DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie poprzez warsztaty).