fundacja BFKK

http://getqr.eu/tmp/GetQR3e31de1c1eb2111fb1d89911cc1fda02.png

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8
15 - 441 Białystok

tel. (085) 653 77 00
fax. (085) 732 95 05
fundacja@bfkk.pl

NIP 542-20-98-509

KRS 0000037027